Sweden Connectivity logoSweden Connectivity text logo

Reliable solutions for connectivity products
 
 
Konsulter
 
English
   

Henrik Arfwedson

Henrik, MSc, har huvudsakligen arbetat med trådlösa system, men även med wire line system, både som ingenjör och manager, under de senaste 20 åren. Han har mycket stor erfarenhet av systemarkitektur och är dessutom specialist på att skriva och granska specifikationer samt har del i tre patent. Han var under fem år invald medlem i Bluetooth Architect Review Board (BARB) inom Bluetooth SIG. Han hanterar även system specifik kvalificering och regulatoriska krav med kontakter världen över. Förstudier och rapporter för radio teknologi mot systemkrav är del av det dagliga arbetet. Henrik är nu ansvarig för entreprenörskap, kundkontrakt, EU projekt och arbetar som projektledare för både mobila- och industriapplikationer inom våra kundprojekt.

Kompetens:
+++++ Specifikationer för kortdistansradio och Bluetooth Classic/Smart applikationer, AGPS, systemarkitektur och dess inverkan på system och prestanda vid co-existens samt användarinterface och användbarhet i mobila applikationer. Management, kontrakts- och projektledning.
++++ Patenthantering, låssystem, komponenter och design för mjuk -och hårdvara och RF
+++ Utveckling av chip

 

Markus Burvall

Markus, MSc, är en mycket uppskattad Scrum master, systemingenjör och har under de senaste 15 åren arbetat med design och utveckling av host-baserade och inbyggda trådlösa applikationer. Han är extremt skicklig på att snabbt fungera i nya utvecklingsmiljöer samt göra djupgående problemlösning direkt på kunders plattformar. Markus har specialistkunskaper i AGPS, Bluetooth Classic/Smart och mobila system. Under senare tid har han varit Scrum master för systemutvecklare och mjukvarudesigner inom mobil infrastruktur och samtidigt systemarkitekt för kontinuerliga integrations testsystem.

Kompetens:
+++++ System specifikation, arkitektur och, mjukvarudesign för inbyggda system samt för PC, RTOS/Android/Linux, uC, testverktyg, C, C++, Java och andra språk. Utveckling, kontinuerlig integration och verifiering Jenkins, Sonar, Maven, ANT, JSON och 3rd party SW för mobil-, PC plattformar och demonstratorer.
++++ Hårdvara, I/F och mobil och WiFi protokoll, strömsnål design samt utvecklingsverktyg
+++ RF

 

Erik Holmberg

Erik, MSc, har under de senaste 15 åren arbetat med system/mjukvaru design och utveckling av host-baserade och strömsnåla inbyggda trådlösa applikationer. Hans kompetens innefattar support och arbete med alla kunders plattformar, och han har specialistkunskaper inom Bluetooth Classic/Smart, GPS, WiFi och mobil infrastruktur. Erik är för närvarande arkitekt och designer för ett komplext och hög integrerat inbyggt Bluetooth Smart system till kund, och är även direkt engagerad i supporttjänster för andra stora kunder. Systemverifiering av mobil infrastruktur är också något som Erik har byggt kunnade inom.

Kompetens:
+++++ Integration, mjukvarudesign och felsökning för inbyggda Bluetooth Classic/Smart applikationer för alla större OS/RTOS och uC, Android, verktyg, strömsnål design, C, C++, Java och prototyper
++++ Systemspecifikation, Jenkins, Sonar, Maven, ANT, JSON, hårdvara, I/F, trådlösa protokoll, mobil och WiFi protokoll och system verifiering
+++ Låssystem, komponenter

 

Jonas Holmkvist

Jonas, MSc, har tidigare erfarenhet av effektregulatorer och andra subsystem, men har under de senaste 20 åren huvudsakligen arbetat som utvecklings- och applikationsingenjör med applikationer för trådlösa system. Han har mycket stor kompetens inom felsökning av hård- och mjukvarusystem. Jonas har utvecklat mjuk- och hårdvaruredskap för PC för kundsupport, och har mångårig expertis inom Bluetooth Classic/Smart, GPS och WiFi. Web server för mobila internet applikationer och annan IT utveckling har varit en naturlig del av Jonas arbete under de senaste tio åren.

Kompetens:
+++++ Testverktyg för hård- och mjukvara och automatisering, röstkodning, alla större gränssnitt för mobila chip set Bluetooth Classic/Smart och komponenter för applikationer. Serverutveckling, Jenkins, Sonar, Maven, ANT, JSON, MySQL, grafik, webb design och Java script.
++++ Effektregulatorer, klocksystem, WiFi och mobilsystem, systemtestning och verifikation, låssystem
+++ Chip utveckling, RF

 

Sven-Arne Gudmundsson

Sven-Arne, MSc, har sedan 1970 arbetat med olika analoga verktyg, såsom effektregulatorer och wireline-komponenter och applikationer. Under de senaste 20 åren har han varit specialiserad inom RF-applikationer som ingenjör inom design och applikationer. Han är oerhört kompetent inom antenner nära RF-design, verifikation och verktyg för kundsupport. Sven-Arne har mångåriga specialistkunskaper inom diskreta radiokomponenter till connectivitylösningar och radiosystem för mobiltelefoner. Han arbetar för närvarande med RF-support för Bluetooth och GPS-implementering i mobila applikationer. Han gör dessutom referensdesigns, mätningar och komponentlistor och granskar schema/layout för kunder världen över.

Kompetens:
+++++ Diskreta högprestanda RF komponenter, RF mätningar, analog design/layout, komplex RF, antenner systemverifikationer och kundsupport
++++ Testverktyg för hårdvara och prototyper
+++ Testverktyg för mjukvara

 

Peter Thellenberg

Peter, MSc, har arbetat med ett stort antal analoga och wireline-appplikationer sedan 1985, och har de senaste 20 åren fokuserat på RF design, layout och verifiering. Han är oerhört kompetent inom RF-verifiering, automatisering, hård- och mjukvara för utvecklingsverktyg och har expertkunskaper inom GPS, FMR, Bluetooth Classic/Smart, WiFi och RF-system för mobiltelefoner. Peter har under senare tid jobba en hel del med utveckling av automatisk radiovaliderings-system för mobil infrastruktur komponenter. Vidare har det ingått en stor del RF testning och design support för connectivity produkter i det dagliga arbetet.

Kompetens:
+++++ RF och analog validering och verifiering, analog design/layout för korrekt impedansmatchning, komplex RF, Bluetooth Classic/Smart, antenndesign och automatiserade testsystem med/för LabVIEW
++++ RF-simulering, antenn simulering, PCB layout, komponentspecifikationer, Matlab, RFID/NFC, låssystem, hårdvaruverktyg och dokumentation.
+++ Kundsupport

 

Stefan, MSc, gjorde sitt examensarbete på Sweden Connectivity 2009. Han har nu arbetat i sex år med design och utveckling av host-baserade och inbyggda trådlösa applikationer. Stefan har specialistkunskaper inom Bluetooth Classic/Smart och high speed, WiFi och är en mycket strukturerad system- och mjukvarudesigner. Han har erfarenhet av både högnivå protokoll samt drivers för olika I/F som UART/I2C/SPI. Senaste projektet har varit inom Smarta klockor med inbyggda system och Android App utveckling där han varit akitekt och utvecklare.

Kompetens:
+++++ Mjukvaru arkitekt/design och felsökning för inbyggda applikationer för bla Linux på ARM, Power PC, C, C++, Bluetooth Classic/Smart, Android and iPhone App, och lågnivå programmering av SPI, UART, I2C transportlager
++++ WiFi/RFID, I/F samt trådlösa protokoll och testsystem
+++ Hårdvara och komponenter

 

Yasir, MSc, gjorde sitt examensarbete under 2012 på Sweden Connectivity och har till största delen arbetat med design och utveckling av host-baserade trådlösa applikationer. Yasir har specialistkunskaper inom Java och Objective-C applikations utveckling på Android/iOS. Han arbetar för närvarande inom ett av våra EU projekt (MUSES) med kontinuerlig system integration och App och kommunikationslager utveckling.

Kompetens:
+++++ Mjukvarudesign, TCP/IP kommunikation, objektorienterad programmering, LAMP server, Jenkins, Sonar, Maven, ANT, JSON, https transportlager. Appar för Android och iOS, Linux, kontinuerlig integration och testsystem
++++ GUI design, MySQL, Windows och SW utvecklingsverktyg
+++ Bluetooth Classic/Smart, RTOS och hårdvara

 

Vahid, MSc, efter studierna på KTH och Uppsala Universitet har han gjort sitt examensarbete, påbörjat 2014, på Sweden Connectivity och blivit anställd. Examensarbetet var "Analysis of back-end server" där Vahid från säkerhets och performance perspektiv analyserade, testade och gjorde ändringar i servern i vårat EU FP7 projekt - MUSES. Inom företaget har han arbetat med säkra IoT server utveckling med komplexa funktioner/kommunikation vidare analyserar han och testar internt utvecklade servrar från säkerhet och performance perspektiv.

Kompetens:
+++++ C, C++, Java, Java EE, Server utveckling, TCP/IP kommunikation, LAMP server, Linux, SQLite, MySQL, Glassfish, JSON, Eclipse, Git,
++++ Objective C, Erlang, Lisp, Haskell, Standard ML, GLSL, Ada Programming, Assembler, Python, VHDL, and JavaScript, Android studio, Gradle, CI system, Jenkins, Sonar, Maven, ANT, SVN, Apps för Android och iOS
+++ RTOS, Bluetooth Classic/Smart

 

Jan, MSc, har arbetat för Ericsson med IC utveckling och verifiering samt vidare för andra företag med RFIC utveckling och verifiering under 15 års tid. De senaste fem åren har Jan mest arbetat med programmering och verifiering av mjukvara/firmware och appar.

Kompetens:
+++++ Analog RFIC design, UI automator for Android, UI automation for iOS, electronik mätningar med t.ex. oscilloscope, noise analyzer, spectrum analyzers etc.
++++ Java , C, Jenkins, Bash script
+++ Android, Bluetooth Smart

 

   
Bookmark and Share
Uppdaterad: 2017-05-10