Sweden Connectivity logoSweden Connectivity text logo

Reliable solutions for connectivity products
 
 
Mjukvaru-utvecklingsprocessen
 
English
   

På Sweden Connectivity använder vi Scrum och Agila metoder i våra mjukvaruprojekt. Vi kan givetvis följa andra modeller om så önskas av våra kunder när det sker i kundens direkta projekt. Vi har Scrum master certifierade ingenjörer och våra mjukvaruingenjörer har stor erfarenhet av utveckling på detta sätt. Projekt som vi har lång erfarenhet av är t.ex;

 • Embedded SW i basband chip för olika trådlösa teknologier med App utveckling för Android och iPhone i utvecklingsprojekt med ww
 • Direkt hos kundprojekt (t.ex E///) tillhandahålla Scrum master och/eller andra mjukvaruutvecklare
 • Driva EU projekt med mjukvaruintegration och utveckling mellan flera partners

Vår mjukvaruprocess följer enligt nedan;

Projektform: Scrum

Designfas: Kravspecifikation och arkitektur

Agile: Iterativ utveckling

1. Krav / Definiera uppgifter

 • Nya krav/ändringar
 • Detaljerade krav/uppgifter

2. Utveckling

 • Kod
 • Test(er) (Unit och System tester)
 • Dokumentation

3. Kontinuerlig Integration (C/I) - Kontinuerlig Verifiering

Integrera och testa

 • Vid leverans
 • Dagligen
 • För releasekandidater (RCx)
 • Unit-, System- och kodkvalitets tester

4. Release 2-4 veckor (alpha, beta ...)

 • Nya testbara krav
 • Test rapport
 • Release RC1=>Test=>Uppdatera…RCx=>Test=>Release

Vi använder SVN för revisionshantering och olika chip/mobil beroende verktyg för mjukvaruutvecklingen. Vårat kontinuerliga integrations system gör då ny kod har lagts in på SVN en ny kompilering och kvalitets- och unit tester automatiskt. Vidare går system och debug tester igång för att ge bästa möjliga feedback på senaste kod funktion och kvalitet.

C/I och testsystem

Våra internt utvecklade testsviter körs automatiskt vid ny kod uppladdad i SVN och våra tester är vanligen utvecklade för trådlösa basband och/eller mobilplattformar;

 • Bluetooth system
 • Bluetooth Low Energy system
 • WiFi system
 • Android Apps
 • iPhone Apps
 • ...

Testsviterna är baserade på användarfall samt krav från specifikationer och körs på I/F med olika protokoll och/eller på API'n eller direkt på GUI, effektiviteten får avgöra hur det ska implementeras för olika system.

 

   
Bookmark and Share
Uppdaterad: 2014-08-26