Sweden Connectivity logoSweden Connectivity text logo

Reliable solutions for connectivity products
 
 
Projekt
 
English
   

Vi erbjuder produkt- och projektutveckling av ett antal produkter som använder trådlösa nätverk och internet. Lösningarna utgår från mobiltelefoner och mobila enheter, såväl som datorer med tillgänglig infrastruktur. Ett av våra viktigaste mål är att alltid ha användarvänliga och kompakta system med hög prestanda, där hård -och mjukvarukomponenter återanvänds för att hålla kostnaderna nere. Utöver detta optimerar vi även användningsområdena hos befintlig infrastruktur, såsom GSM/GPRS, 3G och internet.

Elektronisk låskontroll - Hem o kontor/hotell o bilar

Utveckling av Administrator App, Nyckel App, Fob säker, snabb och lättanvänd låsupp-funktion. Patenterat.

 
 • Appar och säker nyckelhantering
 • Komplett hård- och mjukvarudesign
 • Antenn och RF prestanda
 • Algoritmer
 • Leverabler och dokumentation
 • Interface till de flesta elektromekaniska lås
 • Automatiserat testsystem

Gaming

Utveckla Appar för iOS och Android samt serverfunktionalitet. Spelet är under utveckling och ej releasad.

Memory Marksman
 • iOS App
 • Android App
 • Linux server
 • System verifiering med automatiserade tester

Smarta armbandsklockor

 
 • Utveckla mjukvara för Bluetooth Smart enablade klockor, med mycket låg strömförbrukning, där mobildata överförs till klockan som informerar användaren om olika tillstånd.Uppdatera specifikationer för funktion och interface
 • Utveckla komplett funktionalitet under hårda ström besparingskrav
 • Verifiera funktioner och låg strömförbrukning

Debugga och vidareutveckla Android App kommunikationsprotokoll och funktioner samt ta fram API och Big Data funktionalitet.

 • Lösa alla Android specifika pairing/connection problem
 • Definera API för server och funktionslager mot App GUI
 • Hantera alla Android OS >4.3 och olikheter för olika mobilleverantörer
 

Elektronisk låskontroll - demens/vård-boende

Ta fram en funktion för användning inom demensvården, där dörren alltid ska vara öppen för användaren men ej för annan person.

Elektronisk låskontroll
 • Komplett hård- och mjukvarudesign
 • Antenn och RF prestanda
 • Administrator App
 • Server
 • Algoritmer
 • Mekanik
 • Leverabler och dokumentation

Komplett systemdesign

För att skapa ett komplett system utifrån en "client-server"-baserad arkitektur med hjälp av mobilt nätverk och internets infrastruktur krävs särskild kompetens. Endast stor sakkunnighet inom trådlösa system, internetprotokoll och relaterade system, tillsammans med tillgång till rätt hård- och mjukvarukomponenter, ger möjlighet att skapa "best-in-class"-applikationer och utrustning till kunderna.

 
 • Komplett hård- och mjukvarudesign, "out of the box"
 • Mjukvarukomponenter till tredje parts produkter
 • Verifiering av slutgiltig produkt med automatiserad testning av produkten
 • Regulatoriska testkrav - typgodkännande
 • Kundsupport och utbildning
 • Kundanpassad dokumentation
 

Web-/logservrar och mobila applikationer

För att använda internets kapacitet krävs utveckling av webbservrar med databaser och specifik programmering. Till detta används ett flertal olika språk, såsom PHP, Java scripts och MySQL. För mobiltelefoner som är beroende av programmeringsspråk används bland andra Java, C#.

 
 • Webbdesign
 • Logserver och optimering av databaser
 • Mjukvarukomponenter till mobiltelefoner
 • Verifiering av slutprodukt med automatiserad produkttestning
 • Kundsupport och utbildning
 • Kundanpassad dokumentation
GPS friend game fleet fiender tool

Inbyggd mjukvarudesign för ARM-system - komplett produkt

För att reducera antalet komponenter (BOM), och därmed kostnaderna, är det viktigt att använda processorsystemen effektivt. Detta gör vi genom att förse produkterna med mjukvara för maximal funktionalitet. Tillsammans med referensdesign, utbildning och bemötande av alla regulatoriska krav, leder detta till att integreringsprocessen går fortare och tiden fram tills dess att kunden kan lansera produkten blir kortast möjlig.

 
 • Referensdesign för hårdvara
 • Design av mjukvara
 • Evaluering/verifiering
 • Automatiserade testverktyg
 • Regulatoriska testkrav - typgodkännande
 • Distributörsutbildningar
 • Hårdvara/mjukvara/dokumentation/hantering för kunds räkning
ARM embedded microcontroller

Plug'n'Play systemdrivrutiner

Vid lanseringen av produkter för datorer och mobila plattformar är det mycket viktigt att ha alla nödvändiga drivrutiner för olika hårdvarukomponent val och prestanda tillgängliga. Det är ett måste om produkten ska bli framgångsrik på marknaden. Här är utvecklingsverktyg, utvärdering och support till OEM/ODM nyckelfaktorer för acceptans och framgång.

 
 • OS:s Linux/Vista/XP/Android/iOS/Windows
 • Hårdvarusupport för in-design
 • Arkitektur och design av mjukvara
 • Funktionell verifiering
 • OEM/ODM-support
 

Jämförande mätningar av "best-in-class"-funktionalitet för Bluetooth, GPS, WiFi och andra radiosystem

Nyckeln till all utveckling av komplexa elektronikprodukter är i högsta klass. Det är också den avgörande faktorn för att på ett framgångsrikt sätt ta sig in på marknaden med nya produkter. Att ställa rätt krav och att utvärdera/verifiera produkter i effektiv interaktion med kunden är ofta den avgörande faktorn i en affär - det kommer att avgöra om du vinner eller förlorar.

 • RF-prestanda
 • Strömförbrukning
 • Datahastighet
 • Adaptiv Frekvens Hoppning (AFH)
 • Co-existens
 • Utveckling och integrering av nya profiler
 • Mätning i olika moder
 • Mobiloperatörs krav

Fullständig utvärdering av AGPS, Bluetooth, WiFi, FM, Cellular och andra radiosystem

 • Verifiering av RF, digital och mjukvara
 • Testsystem för RF med HW/SW mätrapporter, LabVIEW och och Matlab-programmering
 • Systemmätningar HW/SW/specifikation, PC programmering
 • Utveckling av IP-applikationer
 • Framtagning av specifikationer och standardiseringsrapporter
Antenna

Kundsupport - för Bluetooth, GPS, WiFi, FM, Cellular och andra radiosystem

För att få ett godkännande från kundens ingenjörer är det av största vikt att verifiera varje referensdesign på ett tidigt stadium, samt att tillhandahålla professionellt utvecklade verktyg. Detta, tillsammans med direktutbildning på plats, support och hantering av kundkrav, är mycket viktigt för att generera nya affärer.

 
 • Referensdesign för hårdvara
  • Utvecklingskit + Referensdesign för hård- och mjukvara samt lågkostnadskit
  • Lådor, förpackning, kablar, leverans och tillverkning
 • Utvecklingsverktyg/drivrutiner/applikationer/dokumentering
 • Lösenordskyddad nedladdningsbar site
 • Kundutbildning
 • Support på plats

Möjlighet för kund att testa hård- och mjukvara för Bluetooth, GPS, WiFi och andra radiosystem direkt

 • Mobiltelefoner
 • PC's
 • PAD
 • Laptop
 • Set-top box
 • Wireless hub/router
 
   
Uppdaterad: 2018-10-10
     
Vi använder kakor, våra egna och tredje parts för att samla in besöksstatistik.
För att acceptera kakor och dölja denna text på alla sidor på den här domänen, klicka på knappen nedan.