Sweden Connectivity logoSweden Connectivity text logo

Reliable solutions for connectivity products
 
 
uTrustIT - Usable TRUST in the Internet of Things
 
English
 

EU projektet uTRUSTit skapar användar-förtroende för "Internet of Things" (IoT)

Press Release, 1 Oktober 2010 utrustit

IKT Forskningsinitiativ vill skapa användar-förtroende genom ökad transparans

Förtroende hos användarna till moderna system och kommunikationsteknologier har blivit en mycket viktig problemställning. När de nya systemen sammankopplas och finns över allt, så riskerar användarna att förlora överblicken över vad som är uppkopplat. Vidare kan förståelsen för vilken information som sänds över "nätet" beroende av egna aktiviteter, och vilka som kan ta del av den informationen, bli mycket komplicerad. Ett samlande begrepp för det nya uppkopplade hemmet, kontoret och världen är; "Internet of Things" (IoT) dvs allt som är uppkopplat till internet. Det nya EU projektet uTRUSTit - Usable Trust in the Internet of Things - drogs igång i september med ett första möte i Österrikes huvudstad Wien. Målet för projektet är att ge utvecklarna bättre möjligheter att förstå och att utveckla förtroendeskapande applikationer för den nya tekniken, detta ska ge användarna bättre möjligheter att ta välgrundade beslut.

Den nya tekniken ger redan idag att allt fler kommunikation- och informationssystem är sammankopplade. Dessa system med olika IoT uppkopplade till internet, kommer framöver vara en viktig del av våran framtid precis som mobiltelefonerna är idag. Framöver kommer allt fler av våra ägodelar/saker vi har vara uppkopplade till internet. Säkerhetsaspekten för all denna information och tillgänglighet som kommer finnas på nätet är idag inte lättöverskådlig för användarna. En kedja av förtroendeskapande säkerhetsfunktioner med lättförståeliga principer, måste framöver skapas och göras tillgänglig för IoT användare.

Integrera användarna i den förtroendeskapande kedjan

Fokus för uTRUSTit projektet ligger på att integrera användaren och hennes behov i en förtroendeskapande kedja som hänger ihop med att tillhandahålla reell transparens till de underliggande säkerhets- och tillförlitlighetsfunktioner för IoT. Resultaten från projektet ska ge system utvecklare/tillverkare riktlinjer och möjligheter att till användarna presentera säkerhets-koncept på ett lättförståeligt sätt. Detta ska ge användarna möjlighet att förstå säkerhetsaspekterna och ge dem möjlighet att ta välgrundade beslut när nya IoT applikationer används. uTRUSTit har som mål att ta fram riktlinjer och tillhandahålla nya användargränssnitt som utvecklare/tillverkare ska kunna använda i framtida system.

Manfred Tscheligi, ledare för CURE (Center for Usability Research & Engineering) i Wien och koordinator i projektet betonar nyttan av uTRUSTit's resultat; 'När vi nu rör oss mot att ständigt ha allt och alla uppkopplade (IoT) så blir förtroendet för systemen allt viktigare. uTRUSTit's mål är att användarna ska få erforderling information för att göra kloka beslut och vilja använda nya applikationer utan att behöva vara säkerhetsexperter eller ha ett paranoia beteendé.

Tvärvetenskaplig forskning

uTRUSTit konsortiet består av experter från flera länder i Europa inom datasäkerhet och virtuell simulering. Vidare har de deltagande företagen också expertis inom systemutveckling och tillgång till specialister inom användargränssnitt. Denna expertis ger möjligheter att ta fram riktlinjer och att möta utmaningarna för att skapa större förtroende för framtidens IoT applikationer.

Norsk Regnesentral ska tillsammans med CURE analysera de förtroendeskapande behoven hos användarna. I gruppen ingår även det svenska företaget Sweden Connectivity, experter inom utveckling av säkra och tillförlitliga mobila trådlösa produkter. Från Ungern deltar SERCH-LAB ett IT säkerhetsföretag som har expertis för att generera nya förtroendeskapande koncept. Chemnitz Universitetet i Tyskland leder framtagandet av miljöer för virtuella användartester som tidigt kan testa förtroendeskapande riktlinjer/implementationer. Vidare ingår nödvändig juridisk expertis från Katholieke Universitet från Belgien.

Websida

Period

  • 36 månader (09/2010 – 08/2013)

Projektreferens

  • 258360

inansiering

  • Seventh Framework Programme, Area: Trustworthy ICT (ICT-2009.1.4)
  • Total cost: 3.1 Million Euro
  • EU contribution: 2.4 Million Euro

Partners

 

   
Uppdaterad: 2019-01-09
     
Vi använder kakor, våra egna och tredje parts för att samla in besöksstatistik.
För att acceptera kakor och dölja denna text på alla sidor på den här domänen, klicka på knappen nedan.